MASAŻ KRĘGOSŁUPA, KĘGARSTWO, NASTAWIANIE KRĘGOSŁUPA, RWAKULSZOWA 606998116

Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa

Przemysław Rybczyński
specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

Kontakt

tel.: 606-998-116
tel.: (61) 861-44-38

e-mail: trzydiamenty@o2.pl

Gabinet:
ul. Jugosławiańska 49
60-149 Poznań

Czynne :
Od Poniedziałku do Czwartku

W GODZ.
11.00 - 17.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA
OD GODZ. 9.30

Masaż kręgosłupa
Poznań

Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa
Przemysław Rybczyński – specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

WAŻNE INFORMACJE I ZAGADNIENIA PRAWNE GABINETU

Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa Centrum Trzy Diamenty – Przemysław Rybczyński działa zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej  Klasyfikacji Działalności ( Dz. U. 2004 nr 33 poz. 289)  85.14.E „Działalność Paramedyczna” i  85.14.F „Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziejniesklasyfikowana”.                                              

Zawód Chiropraktyka został wpisany do klasyfikacji zawodów i specjalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu  jej stosowania  (Dz. U. nr 82 poz. 537) w dziale 323„Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii”.

Terapie w tutejszym gabinecie, pomimo ich niezaprzeczalnej wartości prozdrowotnej, nie są procedurami medycznymi, o których mowa  w ustawie o zawodzie lekarz i w tutejszej placówce nie diagnozuje  się i nie klasyfikuje się chorób ani ich nie leczy w świetle w/w ustawy.

W chorobie, człowiek może skorzystać z opieki lekarza medycyny, ale każdy pełnoletni obywatel ma też prawo do samodzielnego wyboru sposobu leczenia i korzystania z terapii naturalnych.

Materiały zawarte na stronach internetowych Gabinetu Centrum Trzy Diamenty Przemysław Rybczyński – nie mogą służyć jako recepty i wskazówki do leczenia chorób. Mają one charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą służyć do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów leczenia różnych chorób.

Preparaty, które można zakupić w tutejszej placówce nie są lekarstwami, tylko suplementami żywieniowymi, których celem jest uzupełnienie deficytów pokarmowych. W opisach niektórych preparatów mogą być użyte określenia sugerujące, że preparat leczy lub określenia bliskoznaczne. Są to przedruki z badań naukowych, opinii lekarzy, terapeutów itp. stwierdzenia i sugestie ważne jedynie w przypadku gdy dany preparat przepisze lekarz !!! W każdym innym przypadku słowa te należy pominąć.

Stan zdrowia i wszelkie jego zaburzenia winny być zawsze konsultowane z lekarzem i właściwymi służbami medycznymi.

Przeciwwskazania do zabiegu :

ZAAWANSOWANE NOWOTWORY –  OSTRE INFEKCJE – STANY ZAPALNE –CHOROBY SKÓRY –  RANY 

ZAAWANSOWANA  LUB  ZAGROŻONA CIĄŻA.

KARNETY POSIADAJĄ WAŻNOŚĆ 6  MIESIĘCY OD DATY  ZAKUPU!!! 

W PRZYPADKU WPŁATY NA DWIE RATY ZA KARNET I REZYGNACJI  PRZED DRUGĄ WPŁATĄ Z DALSZYCH ZABIEGÓW PIERWSZA SUMA WPŁATY NIE PODLEGA ZWROTOWI PROSZĘ PRZEMYŚLEĆ – PLANY TERAPII !!! 

W związku z tym że w gabinecie przyjmowani są pacjenci z silnym bólem w ciężkich przypadkach chorób kręgosłupa, proszę uprzejmie nie  zmieniać czasu wizyty na mniej niż 5 godzin przed umówionym terminem !!!  Warto pamiętać że rezerwując i zmieniając w ostatniej chwili termin wizyty musimy być świadomi że inny pacjent też chory jak i Ty z tego powodu nie zostanie przyjęty i będzie cierpiał !!!  Dzwoniąc bardzo proszę   być pewnym wolnego terminu !!! Jeśli nie jesteśmy pewni wolnego czasu proszę umawiać się telefonicznie tego samego dnia od godz. 9.30 gabinet czynny jest od poniedziałku do czwartku od godz.11.00 do 17.00 

Z TEGO POWODU ZA ZAREZERWOWANE WIZYTY W GABINECIE KTÓRE ZOSTAJĄ ODMÓWIONE NA MNIEJ NIŻ  5 GODZIN WCZEŚNIEJ  LUB GDY REZERWUJĄCA OSOBA SIĘ NIE POJAWI – TO ZAWSZE ZA TĄ WIZYTĘ OBCIĄŻONY ZAPŁATĄ BĘDZIE PACJENT LUB NIE BĘDZIE WIĘCEJ UMAWIANY. 

Oświadczam że podane w formularzu zgłoszeniowym „Karty Informacji Zgłaszanych Dolegliwości” : dane i informacje są przeze mnie zrozumiałe, zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Wszystkie zmiany zdrowotne zobowiązuje się zgłosić przy najbliższej wizycie. Jestem świadom/a że każda terapia, bez względu na jej charakter, zawiera w sobie znikomy, ale obecny stopień ryzyka i nieprzewidzianych powikłań zdrowotnych.    Potwierdzam że nie otrzymałem/am żadnych obietnic dotyczących efektywności wykonanych terapii. Jednakże  wyrażam zgodę na wykonanie zabiegów przez Terapeutę Chiropraktyka – Przemysława Rybczyńskiego w Gabinecie Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa – Centrum Trzy Diamenty.

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „o ochronie danych osobowych” wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym „Karty Informacji Zgłaszanych Dolegliwości. Przyjmuję również do wiadomości że Gabinet Trzy Diamenty – Przemysław Rybczyński nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Pacjentów – innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Pacjenta traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufności i służą tylko wyłącznie do celów terapii leczniczych pomiędzy Pacjentem a Terapeutą Chiropraktykiem Przemysławem Rybczyńskim.