MASAŻ KRĘGOSŁUPA, KĘGARSTWO, NASTAWIANIE KRĘGOSŁUPA, RWAKULSZOWA 606998116

Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa

Przemysław Rybczyński
specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

Kontakt

tel.: 606-998-116

e-mail: trzydiamenty@o2.pl

Gabinet:
ul. Nagietkowa 33
60-175 Poznań

Czynne :
Od Poniedziałku do Czwartku

W GODZ.
11.00 - 17.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA
OD GODZ. 9.30

Masaż kręgosłupa
Poznań

Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa
Przemysław Rybczyński – specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

RADIESTEZJA – WAHADŁA TERAPEUTYCZNE

Radiestezja, to nauka o polach magnetycznych-elektrycznych-elektromagnetycznych-geopatycznych i oraz o ich wzajemnym oddziaływaniu. Termin radiestezja pochodzi od łacińskiego słowa radius-promień i greckiego aisthésis- czucie, postrzeganie, wrażliwość i oznacza najprościej mówiąc uwrażliwienie i odbieranie różnych promieniowań.

Każda żyjąca na ziemi istota, każdy obiekt w naszym otoczeniu emituje wiele promieniowań, między innymi magnetyczne- elektryczne -elektromagnetyczne- geopatyczne o różnych długościach fali i o różnym natężeniu.

Silnym magnetyzmem odznacza się również ziemia. W niektórych miejscach wydobywa się z niej promieniowanie nie będące co prawda promieniowaniem radioaktywnym, ale które okazuje się szkodliwe dla większości żywych organizmów, zwłaszcza w wypadku dłuższej ekspozycji. Promieniowanie to pochodzi głównie z tak zwanych cieków wodnych. Przypuszcza się, że powstaje ono jako efekt ciągłego przepływu, a raczej przeciskania się między drobinami piasku lub żwiru dipolarnych (dwubiegunowych) cząsteczek wody z rozpuszczonymi w niej różnymi minerałami -również dipolami magnetycznymi i elektrycznymi – przez co wytwarza się pewien potencjał.

Źródłem promieniowania mogą być też struktury geologiczne takie jak uskoki tektoniczne, szczeliny, podziemne próżnie, zapadliska oraz pokłady złóż mineralnych. Promieniowanie pochodzące z głębi ziemi charakteryzuje się ultra długimi falami oraz dużą intensywnością.

Opisano dokładnie wpływ promieniowań różnych cieków wodnych na ludzi i stwierdzono jednoznacznie powstawanie poważnych chorób z rakiem włącznie w zależności od występujących częstotliwości drgań tego promieniowania. I tak np. częstotliwości od 1-2,4 Hz wywołują u ludzi zaburzenia w układzie krążenia, 1,5-5Hz – zaburzenia w systemie nerwowym, 5-10Hz zaburzenia w pracy organów wewnętrznych.

Należy jednak podkreślić, że zarówno u ludzi, jak i u zwierząt i roślin występuje różna wrażliwość na to promieniowanie. Dla jednych nawet dłuższa ekspozycja na pasie zadrażnień nie daje zauważalnych dolegliwości, inni reagują nawet na krótkie przebywanie w obszarze „zapromienionym” bardzo gwałtownie.

Radiesteci należą właśnie do tej drugiej grupy. Ich organizm – ze względu na dużą wrażliwość – potrafi odbierać promieniowanie elektromagnetyczne, które nie rejestrują nawet najczulsze przyrządy pomiarowe.

Stąd konieczność ścisłego przestrzegania w tym zawodzie zasad BHP i nie przebywania na pasach zadrażnień dłużej, niż przewidują to przyjęte normy.

W moim gabinecie zajmuje się głownie radiestezją terapeutyczną czyli biotroniką pracą z równowagą energetyczną organizmu człowieka i wpływem otoczenia.

Biotronika

To dziedzina Radiestezji badająca wpływ jaki na organizm człowieka i innych organizmów zwierzęcych wywierają różne czynniki środowiskowe – w tym i szkodliwe promieniowanie geopatyczne – analizuje przebiegające w tych warunkach procesy biochemiczne, biofizyczne i psychofizyczne. Bada wpływ czynników zewnętrznych na pola biologiczne człowieka ( biopole, aura, czakry ).

Przywraca równowagę energetyczną u ludzi i zwierząt, wreszcie testuje, przyjazność bądź szkodliwość leków, pożywienia, odzieży i wielu innych produktów czy przedmiotów, z którymi styka się człowiek

Radiostezja terapeutyczna – to diagnozowanie i regulacja zaburzeń enetretycznych organizmu

Choroby nie tworzą się z dnia na dzień – w procesie powstawania choroby dochodzi znacznie wcześniej do zmian energetycznych osłabienia pól organizmu – polaryzacji które można wykryć przed zaistnieniem fizykalnych objawów choroby.

Zdiagnozowanie i następnie wyregulowanie zmian energetycznych w polach polaryzacji organizmu powoduje ograniczenie rozwoju chorób- walkę układu odpornościowego z chorobą – a co za tym idzie zmniejszenie objawów i wyleczenie.

Radiesteta wzmacnia – reguluje:

 • pracę energetyczną organów właściwą polaryzacje
 • prace centrów energetycznych organizmu – tzw. czakry
 • zmniejsza ból
 • dostarcza wibracji minerałów i substancji leczniczych.

Polaryzacja w radiestezji

Zjawisko namagnesowania ciała pod względem magnetycznym i powstawania dwóch różnoimiennych ładunków usytuowanych przeciwlegle. Właściwa kontrola prawidłowości polaryzacji rąk radiestety jest najważniejszym czynnikiem doboru przyrządów do pracy radiestety oraz prawidłowych odczytów wyników pracy.

Polaryzację można zbadać przy pomocy obserwacji kierunku obrotów wahadła lub sposobu wychyłu różdżki (np. obrót prawoskrętny znaczy polaryzacja dodatnia). Właściwa polaryzacja dla kobiety powinna być przeciwna do polaryzacji mężczyzny. Przykładowo prawidłowo prawa ręka kobiety od środka dłoni powinna być (–) ujemna mężczyzny przeciwnie (+) dodatnia.

Brak prawidłowej polaryzacji człowieka może wynikać z powodu choroby, stresów, napięć psychicznych traumy i jest jedną z głównych przeszkód w uzyskaniu potomstwa poczęcia dziecka.

Radiestezja – jest dziedziną medycyny naturalnej respektującą holistyczne podejście do człowieka i jego choroby

Radiesteta

 • Stara się oddziaływać na zaburzoną energię organizmu przywracając harmonię; usuwa blokady energetyczne, udrażnia meridiany, harmonizuje czakry, zasila organizm w brakujące wibracje „kolorów” częstotliwości (odpowiednik braku – niedoczynności w medycynie akademickiej), zdejmuje nadmiary energii (odpowiednik nadmiaru – nadczynności ). Może to robić skutecznie bezpośrednio nad osobą chorą, ale również i na odległość.
 • Ze względu na swoją wysoką wrażliwość jest w stanie ocenić wyniki swojej pracy, nie tylko stosując mierniki w postaci wahadeł czy różdżek, ale również i bez tych przyrządów, jeśli wyczuwa dłońmi stan biopola lub je po prostu widzi. Jako pomoc służą mu różne biometry, choć może pracować i bez nich, mentalnie.
 • Metodami radiestezyjnymi wykorzystując głównie fizyczne prawo harmonii – radiesteta jest w stanie ocenić przydatność i dobrać dla danej osoby każdy lek, zarówno chemiczny, homeopatyczny, jak i roślinny, dokonać podziału żywności na pożądaną i szkodliwą, ocenić stan energetyczny człowieka, określić relacje przyciągania lub odpychania między ludźmi, dobrać stymulujące do rozwoju sąsiedztwo roślin, określić miejsca korzystne dla zdrowia w domu, ogrodzie i wykonać wiele innych przydatnych i pomocnych człowiekowi pomiarów.
 • Radiesteta potrafi też zneutralizować zlokalizowane wcześniej szkodliwe promieniowanie za pomocą różnych odpromienników zwanych neutralizatorami, przez co umożliwia człowiekowi przebywać bezpiecznie na pasach zadrażnień.

Do pracy radiesteta wykorzystuje różne przyrządy np. wahadła i inne przyrządy radiestezyjne których ruchy oscylacyjne wynikają z mikro drgań organizmu będących efektem:

 • prawidłowej orientacji mentalnej – ustalenia celu i powodu badania,
 • oraz nastawienia mentalnego – świadomej chęci dostrojenia się do tego czego szukamy.

W związku z tym że w przestrzeni znajduje się każda informacją radiesteta dostraja się – odszukuje połączenie poprzez promień energetyczny do – rzeczy – organu – człowieka itp. który go interesuje ,włącza i wyłącza wahadło na czas diagnozy.

Wahadło radiestezyjne

Jest podstawowym narzędziem – które ma służyć do wykrywania różnego typu źródeł promieniowania. Wahadło radiestezyjne przybiera różne symetryczne kształty, a najczęściej występuje w postaci stożków bądź kul, które są zawieszone na niesprężystym sznurku lub łańcuszku. Większość wahadełek składa się z 10-20 centymetrowej nitki i ciężarka o masie 20-50 gramów; nie jest to oczywiście regułą. Nowym użytkownikom wahadeł sugeruje się, aby sami wybrali najlepszy dla siebie model. Nie stosuje się raczej wahadełek stalowych, ze względu na ryzyko działań magnetycznych.

Sposoby i metody działania wahadłami – działanie bezpośrednie

Osoba chora kładzie się wygodnie w zależności od potrzeby na plecach lub brzuchu. Wahadło trzymamy nad chorym organem które wymagają leczenia lub poszczególnymi czakrami i za pomocą konwencji mentalnej uruchamiamy. Wahadło oscyluje do czasu zakończenia zabiegu gdy się zatrzymuje

Ogólne zasady postępowania w terapii za pomocą emitorów posiadających własną falę nośną

 1. W momencie uruchomienia emitora za pomocą odpowiedniej konwencji mentalnej wyzwolona zostaje wiązka lecznicza , która przemieszcza się do miejsca przeznaczenia na odpowiedniej fali nośnej . Z chwilą zaprzestania pracy następuje automatyczne wyłączenie emitora wraz z falą nośną i emitor jest całkowicie zabezpieczony w 100%. Raz ustawiony na daną osobę emitor będzie się włączał i wyłączał w miarę potrzeb . Można więc pracować tym emitorem bez oczekiwania że przestanie działać. Można w dowolnym momencie włączać emitor do układu i go wyłączać w celu działania bezpośredniego lub przekazania do innego układu.
 2. Należy pamiętać o oczyszczeniu terenu mieszkania ze szkodliwego promieniowania geopatycznego cieki wodne , anomalie podziemne , siatka Hartmana itp. Powinien to zrobić radiesteta dysponujący odpowiednimi środkami do zabezpieczenia neutralizatorami.
 3. W trakcie działania emitorami posiadającymi własną falę nośną nie musimy sztywno trzymać się zasady „praca do momentu zatrzymania się wahadła”. Pracujemy tak długo z ręki , jak pozwala nam wolny czas , po czym ustawiamy emitor na „świadka” i pracuje on w dalszym ciągu , jedynie trochę mniej intensywnie. Tak samo możemy odłączyć emitor w każdej chwili z układu i pracować nim dowolny czasokres z ręki.
 4. W przeciwieństwie do wahadeł prostych emitorami z własną falą nośną działamy bezpośrednio na chore miejsce po sprawdzeniu czy wibracje tego wahadła są w tej chwili korzystne bez poszukiwania najkorzystniejszego miejsca podłączenia wibracji. Jeśli nie zdołaliśmy zlokalizować to działamy na splot słoneczny między mostkiem, a pępkiem .Pracujemy w ciszy i skupieniu z nastawieniem usunięcia przyczyny choroby.
 5. Posiadając emitory z własną falą nośną możemy rozpocząć w każdej chwili działanie na dowolną odległość. Jeżeli dane schorzenie zostało usunięte , to możemy uruchomić emitory na zdjęcie w celach profilaktycznych nie dopuszczając do inwazji chorobowej, Jeżeli nie będą potrzebne to nie zostaną uruchomione ( brak możliwości przedawkowania ).
 6. Dodatkową zaletą emitorów z własną falą nośną jest to , że jeżeli zachodzi potrzeba działania kilkoma wahadłami to ustawiamy odpowiedni układ stacjonarny, który pracuje nieprzerwanie, a my jednocześnie możemy jednym z emitorów pracować z ręki przez dowolny czas wzmacniając jego działanie nie przerywając pracy pozostałych z układu . Działanie jest w takim układzie kompleksowe . W skład układu może wejść dowolna liczba emitorów ,gdyż te które w danej chwili są niepotrzebne zostaną wyłączone .
 7. Dobór odpowiednich wahadeł jest dokonywany według ich charakterystyki i znanych dolegliwości , uzupełniając przez dodatkowe zastosowanie konwencji mentalnej „ czy wibracje tego wahadła są w tej chwili korzystne”.

Diagnozowanie zaburzeń energetycznych:

 • praca na biometrach radiestezyjnych,
 • terapie wahadłami mentalnymi,
 • terapie wahadłami typu emiter,
 • oczyszczanie układu limfatycznego wahadłem ufo wml,
 • przynależność oraz dobieranie ziół i lekarstw,
 • leczenie kolorem – chromoterapia,
 • polaryzacja – sposoby jej zmiany,
 • czakroterapia – wahadłem mentalnym.

Wykorzystano artykuły:

„Co to jest radiestezja i do czego jest przydatna ?”, Wanda Karpińska.

„Wprowadzenie do radiestezji terapeutycznej”, Goraus Piotr, Strycharczyk Paweł